**فریاد بی صدا**

هر آن کس که بداند و نخواهد که بداند بیدارش نکنید خفته بماند...

غمین (پست ثابت)...

 

 

 

[ چهار شنبه 21 شهريور 1398برچسب:, ] [ 16:0 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

[ پنج شنبه 4 دی 1393برچسب:, ] [ 13:14 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

آسایش دو گیتی . . .

[ پنج شنبه 4 دی 1393برچسب:, ] [ 12:58 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

اگر آمدی . . .

اینــــ بـــــار ڪــــہ آمــــدے
دستــانتــ را روے قلبمـــ بـــگـذار
تـــــا بفهمــے اینــــ دلــــ …
بــــا دیــــد نــــ تــــــــو
نــمــے تــپـــد
مــے لـــــــرزد

[ شنبه 17 آبان 1393برچسب:, ] [ 12:17 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

برای من . . .

آهاے

همیشگے ترینم!
تمام فعل هاے ماضے ام را ببر..
چہ در گذر باشے
چہ نباشے
براے من استمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارے
خواهے بود..
من هر لحظه تو را صرف مے کنم

[ یک شنبه 4 آبان 1393برچسب:, ] [ 11:55 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

پاییز . . .

چه حکایت عجیبی است هوای پاییز

تنها را تنها تر می کند و عاشق را عاشق تر . . .

[ یک شنبه 27 مهر 1393برچسب:, ] [ 11:59 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

گذشت . . .

[ پنج شنبه 24 مهر 1393برچسب:, ] [ 12:32 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

چه کنم؟

از دور دوستتــــ داشــتم...!
بــی هیــــچ عطـــری،آغوشـــی،نگاهــی و یا حتــی بوســه ای...!
تنــها دوستتـــ داشــتم...!
اما حـــالا که دور شـــدی...!
چــه کــنم بـا ایــن همــه وابستــگی!!!

[ پنج شنبه 24 مهر 1393برچسب:, ] [ 12:10 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

سخت است . . .

نبودَنَتـــــــ رآ


تـــــابـــــــ می آوَرَم

رَفتَــטּ رآ ، تَحَمـــــّل میڪنَم

فَرامـــــوش شُدنَم رآ

بــــاوَر میڪنَم

امّــــــآ ..

فــــَــرآموش ڪردَنَـتــــــــــــ

دیگـَـر .. ڪـــــا رِ مـــــَـטּ نــــــیست ..

 

[ سه شنبه 22 مهر 1393برچسب:, ] [ 11:27 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

دوست داشتن . . .

♥ دوست داشتـטּ یعنے ...♥
♥ وقتے میــــدونه...♥
♥ روے چیزے حساسے...♥
♥ یا از ڪارے بدت میـــاد...♥
♥ حواسش هست ڪه ناراحتت نکنه...♥
♥ دوست داشتـטּ یعنے همیـטּ........♥

[ شنبه 19 مهر 1393برچسب:, ] [ 12:15 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

عشق اوتو (آتش عشق). . .

گوزلرین آچ بیر گئجه تا من گوروم میخانه نی
( چشمهایت را یک شب باز کن تا من میخانه را در آن ببینم )

دونیانی ترک ایلییپ من دولدوروم پیمانه نی
( دنیا را ترک کرده ، پیمانه را پر کنم )

بی وفا اولسا نیگاری بیر کسین بیچاره دیر
( اگر یار کسی بی وفا باشد ، او بیچاره است )

بولبولون حالین دوشونمز گول، دئمه افسانه نی
( حال بلبل را گل نمی فهمد ، پس افسانه سرایی بس است )

اوت توتار عشقین یولوندا جان ورر بیچاره شمع
( شمع بیچاره در راه عشق آتش میگیرد و جان می دهد )

اما عاشیق سویلیرهر کیم گوره پروانه نی
( اما عاشق دوست دارد که هر کسی پروانه را ببیند )

قانلی کونلوم گوزلییر یول تا سنه قوربان اولا
( چشم خونبار من چشم به راه توست تا قربانت شود )

گل بو هیجراندان خراب ائتمه داها کاشانه نی
( از این هجران بیا و دیگر کاشانه را خراب نکن )

هر کونول الدن وره یارین او بیر ویرانه دیر
( هر دلی که یار خود را از دست بدهد یک ویرانه است )

بیر نظریار ائلسه آباد ائدر ویرانه نی
( اگر یار یک نظر بکند این ویرانه آباد می شود )

گر منی چکسن دارا اولدورسن الدن توتمارام
(اگر مرا به دار می کشی ، بکش ، من تو را از دست نخواهم داد )

اولدور نده اوپ محبتدن دل دیوانه نی
( آری بکش ، نه این که از روی محبت دل دیوانه را ببوسی )

عاشیقه بیر گون دئدیم ترک ائله او یاری ، دئدی
( یک روز به عاشق گفتم ، یارت را ترک کن ، گفت )

بیلمیسن عشق آتشی له یاندیریپ غمخانه نی؟
( نمی دانی که با آتش عشق غمخانه را به آتش کشیده است ؟ )

هامینی ترک ائلرم هر کیمسه واردیر دونیادا
( همگان را ترک می کنم ، هر کسی که در دنیا هست )

اما من ترک ائدمرم او ساقی دوردانه نی
( اما من آن ساقی دردانه را ترک نخواهم کرد )

سنده گل ترک ائله مسجید تا گئدخ میخانه یه
( تو هم بیا مسجد را ترک کن تا با هم به میخانه برویم )

توبه ائد ،سن محرم اول اوپ دیلبر جانانه نی
( توبه کن ، تو محرم شو و دلبر جانانه خود را ببوس )

سونرا گل با هم "وفا" جاندان اولاخ قوربان اونا
( بعد بیا ای وفا تا با هم از جان و دل قربان او شویم )

آغلایاخ شاید اشیدسین گریه ی مستانه نی

( گریه کنیم با هم تا شاید گریه مستانه ما را بشنود )

[ شنبه 19 مهر 1393برچسب:, ] [ 11:33 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

دلتنگ. . .

براے التمــــــــــاس زانـــو نزده ام 

            بار دلتنگـــــــے ڪــــَــــمــــــــرم را خـَــــــم کرده استــــــ

[ دو شنبه 14 مهر 1393برچسب:, ] [ 13:28 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

تولدت مبــــــــــــــــــــــــــــــــارک . . .

 

[ پنج شنبه 27 شهريور 1393برچسب:, ] [ 23:14 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

خداحافظی . . .

[ پنج شنبه 20 شهريور 1393برچسب:, ] [ 14:12 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

رنگ بی خوابی . . .

بــــاز هــــــم چشـــــــمان مــــن رنــــگ بـــــــــی خوابـــــــــــی شـــــــده
بـــــاز قلبـــــــــم شــــــــعله ی عشـــــــــــــق و بــــــــی تابــــــی شـــــــده

بـاز مــی خـوانــــم که مــــن خســــته ام از ایــــن هـــــمه دلــــــبسـتــگی
خـستـــه ام از زنـــدگـــی خســــــته ام از ایـــن ســکـــوت و بنـــدگــــــی 

بــاز بیــزارم مـن از تـکــرار شـب مـــی پــــرم آهــسته از دیــوار شـــب
مــی زنــم فریــاد و دســــتم در هـــوا مانـــده قلبــــــم زنــده در آوار شــب

شــــب شـروع بـی امــان گریــه هاسـت روز آغـاز دروغ خـنده هـاسـت
روز و شب اما چه فرقی میکند؟ آخر هر خــنده وقتی اشکی پابه پاســـت

باز نفرین بر دروغ خنده های بـی فروغ خنـده های پر فریـب و پـردروغ
خــنده هایـــــی از ســــــر دیوانگـــــی یا دروغیـــن مستـــــی و دلـــدادگـــی

باز بــاران دروغ می چــــکد از آســــــمان نغــــمه مـــی خــــواند بـه مــــن
مــــــاه و خـــورشــــیدی دروغ بـــــاز مـــــــــی تــــــابــــد بــــــه مــــــــــن

 

[ پنج شنبه 20 شهريور 1393برچسب:, ] [ 14:6 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

دلم . . .

[ دو شنبه 22 ارديبهشت 1393برچسب:, ] [ 12:51 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

دلتنگم . . .

[ دو شنبه 22 ارديبهشت 1393برچسب:, ] [ 12:48 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

چقدر سخته . . .

[ دو شنبه 22 ارديبهشت 1393برچسب:, ] [ 12:47 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

من و شمع . . .

[ دو شنبه 22 ارديبهشت 1393برچسب:, ] [ 12:42 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

[ سه شنبه 16 ارديبهشت 1393برچسب:, ] [ 13:14 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

 

من مرده ام

و این را فقط

من می دانم و تو

تو

که چای را تنها در استکان خودت می ریزی

خسته تر از آنم که بنشینم

به خیابان می روم

با دوستانم دست می دهم

انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است

"گروس عبدالملکیان"

[ سه شنبه 16 ارديبهشت 1393برچسب:, ] [ 13:5 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

آخرین پست سال 92 . . .

 

زندگیتون سرشار از نور امید و شادکامی و شادمانی . . .

 

روز و روزگارتون خوش .  

 

تا سال آینده همتون رو بخدای مهربون میسپارم  . . .

[ دو شنبه 26 اسفند 1392برچسب:, ] [ 11:33 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

آخرین حرف ...

[ جمعه 18 بهمن 1392برچسب:, ] [ 14:57 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

. . .

[ جمعه 18 بهمن 1392برچسب:, ] [ 14:47 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

سعی کن ...

سعی کن عاشق کسی بشی که اگه سرتو رو

 

شونه هاش  گذاشتیو خوابت برد سرتو

 

رو زمین نزاره !

[ جمعه 18 بهمن 1392برچسب:, ] [ 14:27 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

سر گیجه . . .

سرگیجه بهانه بود ،

 

میخواستم با تمام وجودم احساس کنم تکیه گاهمی !

 

 

[ جمعه 18 بهمن 1392برچسب:, ] [ 14:13 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

ببخش . . .

ببخش! کہ گاهے بهانہ ات را مے گیرد…

یادش میرود کہ رفته اے! دل است دیگر…

کمے… تو را مے خواهد

 

[ سه شنبه 8 بهمن 1392برچسب:, ] [ 12:48 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

گر نگهدار من آن است که میدانم . . .

[ پنج شنبه 19 دی 1392برچسب:, ] [ 12:2 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

چیله گجز موبارک . . .

a%255Carbhzob Yalda Model parset.com 14 عکس مدل تزیین سفره شب یلدا 1392

[ پنج شنبه 28 آذر 1392برچسب:, ] [ 13:21 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]

می دانی؟ ...

ﻣــﯽ ﺩﺍﻧـــﯽ…

ﺍﮔـــﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﺑﺮﺍﯼ ِ ﺑـﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻮﺩﻥ ِ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘـــ !

ﺷــﺎﯾـــــﺪﺁﺭﺯﻭﯾــﯽ ﺯﯾﺒـــﺎﺗــﺮ ﺍﺯ ﺗـــ ــــﻮ ﺳــﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻡ … …

 

[ سه شنبه 26 آذر 1392برچسب:, ] [ 12:58 ] [ **فریاد بی صدا** ] [ ]